mgr inż. Piotr Lamers
Bielsko-Biała
tel./fax 33 816 10 77
kontakt@piotrlamers.pl

 


Pro Challenge V-Control
  • to specjalistyczna aplikacja i zarazem technika umożliwiająca obrazowanie graficzne różnych dynamicznie zmiennych wielkości fizycznych i parametrów technicznych w sposób zsynchronizowany z obrazem filmowym.
  • umożliwia dokonywanie kompilacji nagrania wideo z danymi pochodzącymi z urządzeń pomiarowo-rejestrujących, w wyniku czego powstaje plik wideo–film, przedstawiający sfilmowany obiekt lub sytuację wraz z towarzyszącymi im zmiennymi wielkościami fizycznymi, pokazanymi w różnorakiej formie graficznej, na przykład jako wskazania przyrządów pomiarowych, wykresy czasowe, wektory, grafy, itp.

Firma LAMERS Urządzenia I Systemy Pomiarowe oferuje usługi obejmujące pomiary i nagrania z użyciem aplikacji Pro Challenge V-Control:
  • zawody i treningi narciarskie,
  • zawody i treningi w sportach ekstremalnych,
  • rajdy samochodowe,
  • sporty motorowe,
  • filmy lotnicze,
  • próby, testy i pomiary maszyn, w tym maszyn mobilnych,
  • pomiary i próby w przemyśle.

W przygotowaniu jest wersja komercyjna aplikacji, osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o produkcie proszone są o przesłanie maila na adres kontakt@piotrlamers.pl.Usługi w zakresie przemysłowych i laboratoryjnych urządzeń i systemów pomiarowych a także elektroniki profesjonalnej.

Fotometry, spektrofotometry, analizatory chemiczne wody i gazów, autosamplery, mierniki przemysłowe i laboratoryjne, systemy kontrolno-pomiarowe typu SCADA, urządzenia elektroniki przemysłowej i profesjonalnej.

Serwis, naprawy, uruchomienia, projekty, instalacje, szkolenia.

Produkcja jednostkowa i małoseryjna na zamówienie specjalizowanych urządzeń i systemów pomiarowych oraz elektroniki profesjonalnej a także montaż pokładowych lotniczych certyfikowanych urządzeń sygnalizacyjnych.

Aplikacje niskonakładowego, 24-kanałowego komputerowego systemu kontrolno-pomiarowego SensNet, do przemysłowych zastosowań w małych firmach, laboratoriach i stacjach uzdatniania wody.